Stichting X in Eindhoven heeft als doel om MBO studenten een stageplaats te bieden, waar ze zichzelf kunnen ontplooien. De stichting heeft een capaciteit voor studenten. De stichting biedt stageplaatsen aan in de afdelingen; Web-applicaties & multimedia, Muziek & Media, Fashion & Customize, Art & Design en Concepting. Voornamelijk studenten met een ‘rugzak’ krijgen via deze stichting de kans om stage te lopen en af te studeren waardoor er minder uitval is bij MBO scholen.
Echter is deze stichting financieel erg afhankelijk van stakeholders. De stakeholders willen stoppen met de financiële bijdrage, daarom moet er een businessplan komen dat de stakeholders ervan moet overtuigen dat ze binnen enkele maanden financieel onafhankelijk kunnen opereren. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van de stichting.

Opdracht en realisatie
Er werd door een groep studenten van de Fontys minor ‘Ondernemerschap’ gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor de stichting. Waar zou de stichting op in kunnen inspringen? Zijn er nieuwe vormen van financiering mogelijk voor de stichting? Moet er op een extra doelgroep worden gericht? Dit zijn allemaal vragen die zijn beantwoord in het businessplan. Daarnaast is er ook een communicatieplan geschreven om de beoogde resultaten te behalen.