Archives for Commercieel

Nieuw leven voor het Cuypershuis

Het Cuypershuis is een museum gevestigd in Roermond. In 1853 is het door Pierre Cuypers ontworpen als woonhuis voor zijn eigen familie, maar mede ook voor ateliers en kunstwerkplaatsen. Pierre Cuypers is de eerste Nederlandse architect van internationale betekenis in de moderne tijd. Vanaf 1932 is het Cuypershuis gaan dienen als museum in Roermond.

Opdracht
Zoals bekend loopt het aantal bezoeken aan musea de laatste jaren al sterk terug. Om dit tegen te gaan bij Cuypershuis is er gekeken of er een eigentijdse toevoeging aan het museum kon worden toegevoegd zodat het weer zou herleven. Het Cuypers’ Lab is daarom in 2012 in leven geroepen. Het Cuypers’ lab staat in het teken van 3D-printen en de mogelijkheden daarvan. De interesse bleek dermate groot dat het tijdelijke concept van het Cuypers’ Lab naar een permanente vorm omgezet werd. Het Cuypershuis heeft geprobeerd een subsidie hiervoor aan te vragen bij de provincie, maar dit verzoek is afgewezen. Om een eventuele subsidie van de gemeente Roermond te ontvangen wil de gemeente een businessplan ontvangen omtrent het Cuypers’ Lab. Alleen het Cuypershuis beschikte niet over de kennis om te beoordelen of het Cuypers’ Lab een meerwaarde zou blijven creëren voor het Cuypershuis en haar omgeving. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan Fontys studenten van de minor ‘Ondernemerschap’. Aan hun was de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken en een businessplan te schrijven.

Resultaat
De studenten van de minor Ondernemerschap hebben een uitstekend businessplan opgeleverd. Het resultaat mag er zijn; het Cuypers’ Lab blijft bestaan!

Read more

Nieuw leven voor de stichting

Stichting X in Eindhoven heeft als doel om MBO studenten een stageplaats te bieden, waar ze zichzelf kunnen ontplooien. De stichting heeft een capaciteit voor studenten. De stichting biedt stageplaatsen aan in de afdelingen; Web-applicaties & multimedia, Muziek & Media, Fashion & Customize, Art & Design en Concepting. Voornamelijk studenten met een ‘rugzak’ krijgen via deze stichting de kans om stage te lopen en af te studeren waardoor er minder uitval is bij MBO scholen.
Echter is deze stichting financieel erg afhankelijk van stakeholders. De stakeholders willen stoppen met de financiële bijdrage, daarom moet er een businessplan komen dat de stakeholders ervan moet overtuigen dat ze binnen enkele maanden financieel onafhankelijk kunnen opereren. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van de stichting.

Opdracht en realisatie
Er werd door een groep studenten van de Fontys minor ‘Ondernemerschap’ gekeken naar de mogelijkheden en kansen voor de stichting. Waar zou de stichting op in kunnen inspringen? Zijn er nieuwe vormen van financiering mogelijk voor de stichting? Moet er op een extra doelgroep worden gericht? Dit zijn allemaal vragen die zijn beantwoord in het businessplan. Daarnaast is er ook een communicatieplan geschreven om de beoogde resultaten te behalen.

 

Read more

Klanttevredenheid verhogen

Opdrachtgever X is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van stalen kasten voor B2B markt. Het bedrijf is na overname flexibeler geworden, de lay-out van de fabriek is aangepast en er is geïnvesteerd in nieuwe machines.
Aanleiding tot de opdracht is dat de opdrachtgever een transitie ziet in de manier van orders werven. Bedrijven moeten actieve stappen nemen om orders te werven. Opdrachtgever X heeft niet inzichtelijk hoe hun klanten denken over het aanbod en de service die zij leveren. Inzicht in de mening van klanten is belangrijk voor het formuleren van een vernieuwde strategie. Zonder dit inzicht kan de klant niet reflecteren op haar positionering in de markt om vervolgens de klanttevredenheid te verhogen.

Opdracht
De opdracht is om de huidige klanttevredenheid op het gebied van aanbod en service in kaart te brengen en vervolgens een advies te formuleren dat leidt tot verhoging van de klanttevredenheid.

Voortgang en resultaat
Een groep HBO studenten heeft het klanttevredenheidsonderzoek geformuleerd en uitgevoerd. Na het doorlopen van deze fases is men tot een conclusie/aanbeveling gekomen voor opdrachtgever X. Dit zal leiden tot het toenemen van de service door een kortere levertijd en ook zullen er minder klachten komen door de optimalisering van het proces.

Read more

Hulp bij een startup

Studio Tast is een jonge, snel groeiende ontwerpstudio. Studio Tast richt zich op het ontwerpen van waardevolle leerervaringen. Hiervoor worden ze ingeschakeld door o.a. technologie bedrijven, fuserende scholen en innovatieve startups. Studio Tast heeft een aantal eigen ontwikkelde producten in beheer. Aan enkele van deze producten is veel behoefte, dat is bevestigd door het bedrijfsleven maar ook door directeuren, uitgevers en docenten zelf. De producten zijn met een relatief kleine investering marktklaar te maken en kunnen een grote impact hebben in het onderwijs.

Opdracht:
Om deze producten naar de markt te brengen dient er een duidelijk stappenplan en marketingplan gemaakt te worden, zodat zij hun product marktklaar kunnen presenteren tijdens de DDW’16.

Voortgang:
Een technische bedrijfskunde student van Fontys Hogescholen gaat als stagiaire aan de slag om een duidelijk stappenplan + marketingplan voor Studio Tast.

Read more

Project: Gezamenlijke ondernemers

Een groep van drie ondernemers heeft een gezamenlijk concept bedacht waarmee op zeer eenvoudige wijze kunststof en papier gescheiden kunnen worden bij verpakkingen in elk denkbaar formaat en voor vrijwel elke denkbare toepassing. Zij hebben dit concept kunnen octrooieren.

Opdracht:

  • Voor het verder uitbouwen  dienen prototypes vervaardigd te worden.
  • Er moet een plan komen voor het internationaal vermarkten van het product.

Voortgang:

Leerlingen van ROC Ter Aa nemen het eerste deel voor hun rekening.  Het plan om het product internationaal te vermarkten zal door studenten van Fontys Hogeschool op zich genomen worden.

Read more

Project: Onemandrone

Opdrachtgever OneManDrone is gespecialiseerd voor het inzetten van drones waarop een reservoir gemonteerd is.
Deze drones kunnen worden ingezet in de agrarische sector, bijvoorbeeld voor precisie besproeiing of het besproeien van gewassen op moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld berghellingen). Door het inzetten van drones voor deze toepassingen, kan de efficiëntie en effectiviteit van besproeiing van gewassen aanzienlijk worden verhoogd.

Opdracht:

  • Het ontwikkelen van een businessplan voor het opzetten en uitbouwen van het bedrijf.
  • Het in kaart brengen in welke gebieden in de wereld het product succesvol ingezet kan worden.

Resultaat:

Een businessplan is ontwikkeld door een groep studenten van het Fontys Centrum van Ondernemerschap. Daaraan werd een marktonderzoek gekoppeld naar een aantal geselecteerde doelmarkten wereldwijd die geschikt zijn voor de producten van Onemandrone.

Read more

Van individuele uitdagingen tot gezamenlijke oplossingen.

De Brainport regio behoort tot de topregio’s op het gebied van High Tech. Dit is geen garantie voor de toekomst. De regio en de maakindustrie in het bijzonder hebben hun eigen uitdagingen waarbij de complexiteit van systemen en producten blijven toenemen. Daarnaast wordt innovatie steeds kostbaarder omdat wereldwijde concurrentie grote druk zet op de kosten. Slimme samenwerkingen in de regio door middel van het Knowledge Sharing Centre is een veelbelovende manier om de ambitie van de Brainport High Tech regio te garanderen.

Binnen de Brainport regio is het besef gegroeid dat de toonaangevende positie van de regio op het gebied van High Tech in de wereld geen garantie is voor de toekomst en dat vraagt om meer samenwerking en open innovatie. Het is daarom van groot belang dat de Brainport regio kennis van maaktechnologieën gaat bundelen en delen waardoor vanuit de aangeboden kennis nieuwe innovaties en samenwerkingen tot stand gaan komen. Dit betekent het kiezen van de juiste maakprocessen op het juiste moment in het design proces.
Het idee is ontstaan om een infrastructuur te bouwen in de vorm van een onafhankelijk online kennisdelingsplatform; het Knowledge Sharing Centre. Het Knowledge Sharing Centre is oorspronkelijk een initiatief van ASML en United Brains, maar het platform zal onafhankelijk in de markt worden gezet. Het Knowledge Sharing Centre richt zich op de verbinding tussen onderwijsinstellingen, maakbedrijven, OEM en engineeringsbureaus. Het Knowledge Sharing Centre moet de regio faciliteren en daardoor mede zorgen dat de competenties van de verschillende bedrijven in de regio elkaar gaan versterken (synergie) en dat hierdoor de kennis over High Tech maar ook maakbaarheid en kostenbeheersing zal leiden tot een absolute voorsprong. Door middel van de kennisdeling en kennisontwikkeling via het Knowledge Sharing Centre platform kunnen OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen elkaar vinden waardoor er juiste beslissingen en keuzes worden gemaakt in het designtraject. De onderwijsinstellingen en maakbedrijven zullen elkaar bijstaan om deze kennis op een effectieve manier te bundelen zodat dit leidt van individuele uitdagingen tot gemeenschappelijke oplossingen.
Het bestaansrecht van het Knowledge Sharing Centre ligt erin dat alle partijen de win-win ervaren van het kennisdelingsplatform. Er bestaat nog geen enkel platform in zowel Europa als in de Verenigde Staten, die dit kan garanderen. Om dat te realiseren is transparantie van het platform en de herkenbaarheid van de bedrijven en van de andere deelnemende partijen een absolute vereiste. De kracht van het platform ligt in het feit dat alle bedrijven in de Brainport regio die in de vier pijlers ondergebracht kunnen worden, zich kunnen aansluiten bij het platform zolang ze maar bereid zijn om kennis te delen, samen te werken en te streven naar open innovatie. Het grote voordeel van dit platform is dan ook dat de organisaties in de 4 pijlers (OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen) 60% van hun kennis beschikbaar stellen zodat juiste contacten en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Deze 60% van de veelal openbare kennis van de deelnemers is noodzakelijk om de overige 40% van de bedrijfsspecifieke kennis te kunnen vinden door het aangaan van bilaterale contacten. De kennisdeling en samenwerking wordt middels het Knowledge Sharing Centre versterkt en gestimuleerd zodat het de toekomst van de Brainport regio waarborgt en de voorsprong blijft houden.

Read more