Archives for Engineering

Nieuw klepaandrijfsysteem

Sinds 2014 werkt de opdrachtgever aan het ontwerp van een nieuw klepaandrijfsysteem voor 4-takt verbrandingsmotoren. Het systeem is specifiek gericht om frictieverlies en daarmee brandstofverbruik te verlagen. Door een uniek stelsysteem zal het bijdragen aan een hogere vermogensafgifte wat een kleinere motor krachtiger maakt.

Opdracht
Het maken van een prototype van het reeds gemaakte concept, en deze te testen. Het 1e prototype is volledig in 3D uitgetekend en deels als concept in aluminium vervaardigd.

Read more

Versneld verfmengsysteem

In de verfindustrie en ook op Point of Sales locaties worden verfmengsystemen ingezet.

Het proces loopt normaliter als volgt; een blik/emmer met bijv. 90% basisverf wordt in machine geplaatst en vervolgens worden de kleurpasta’s er automatisch aan toegevoegd. Aansluitend wordt een deksel geplaatst om een blik of emmer af te sluiten. Vervolgens wordt dit in een mixer geplaatst en wordt de verf geschud/gemixed (gehomogeniseerd). .

De kleurpasta’s moeten dan in een dergelijk mengproces gelijk verdeeld worden zodat de gewenste eindkleur behaald wordt. Bij een 1 liter blik is dat meestal rond de 60 seconden. Bij een 20 liter emmer is dat meestal rond de 3-4 minuten. Toch duurt dit te lang en roept de markt om oplossingen om sneller het gewenste kleurresultaat te kunnen bereiken.

Opdracht:
Een sneller verfmengsysteem waarbij de duurzaamheid van de mixer gegarandeerd blijft en indien er hogere snelheden komen moet ook het risico van slijtage worden gewaarborgd. Concreet betekent deze vraag vanuit de verfindustrie: wat kan er technisch veranderd worden aan de verfmixer om 50% van de tijd af te halen die nodig is om de energie in het schudproces te stoppen en toch tot een goed resultaat te komen.

Voortgang:  
Deze vraag is ondergebracht bij werktuigbouwkunde – Fontys Hogescholen. Een studenten projectteam gaat hiermee aan de slag.

Read more

Project: Innovatiehuis MKB Limburg

Duurzaam ondernemen door energiebesparing.

Innovatiehuis MKB Limburg heeft samen met een aantal gemeenten een project opgestart waarbij in eerste instantie een vijftigtal productiebedrijven een energiescan laten uitvoeren om te zien op welke wijze energiebesparing in de productie mogelijk is. Enkel MKB bedrijven met een energieverbruik van minimaal €100.000 per jaar hebben deelgenomen aan dit project.

Opdracht en resultaten:
In eerste instantie is door een groep studenten van Fontys Hogescholen samen met een energiebureau een scanmethode opgesteld die uitgevoerd werd bij de deelnemende bedrijven. In het vervolgtraject zal deze energiescan door andere team van studenten bij deelnemender ondernemers worden ingezet en worden de besparingsmogelijkheden geïnventariseerd.

Read more