Opdrachtgever X is een leverancier op het gebied van industriële ICT-services, gericht op het oplossen van storingen en het verrichten van kleine modificaties bij de systemen van industriële klanten. Ook worden inspecties van de installaties bij klanten uitgevoerd, het gaat dan om de systemen die een productieomgeving besturen.

Met behulp van deze inspecties probeert de opdrachtgever preventief maatregelen te treffen om te voorkomen dat systemen uitvallen met productiestilstand tot gevolg. De druk op de productie bij de klanten is dusdanig hoog, dat stilstand te allen tijde moet worden voorkomen.

Op dit moment zijn inspecties momentopnames, ze bieden dus geen garantie dat alles continue blijft werken zoals het hoort. Door netwerken en productiesystemen continue te monitoren wordt het mogelijk om optreden problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Er is dus vraag naar een systeem of tool die processen (volledig) autonoom kan monitoren en de bewaker van de tool kan waarschuwen indien het proces bepaalde restricties overschrijdt. Uit deze situatie komt de volgende onderzoeksvraag tot stand:

“welke monitoringstool(s) kan de opdrachtgever succesvol, op korte termijn, bij haar klanten implementeren?”

Resultaat
Na gesprekken met relaties zijn er 7 softwarepakketten overgebleven. Deze staan op de definitieve shortlist. Na uitvoerige analyse van de definitieve shortlist en gesprekken met enkele aanbieders op de deze shortlist, is duidelijk dat er géén monitoringstools bestaan die “alles” monitoren. PLC monitoring is namelijk bij geen enkel pakket een optie. Wat wel duidelijk is, is dat veel partijen zich realiseren dat hier kansen liggen. Ze willen op korte termijn aan de slag met het ontwikkelen van software om PLC-monitoring mogelijk te maken.