Archives for Productie

Versneld verfmengsysteem

In de verfindustrie en ook op Point of Sales locaties worden verfmengsystemen ingezet.

Het proces loopt normaliter als volgt; een blik/emmer met bijv. 90% basisverf wordt in machine geplaatst en vervolgens worden de kleurpasta’s er automatisch aan toegevoegd. Aansluitend wordt een deksel geplaatst om een blik of emmer af te sluiten. Vervolgens wordt dit in een mixer geplaatst en wordt de verf geschud/gemixed (gehomogeniseerd). .

De kleurpasta’s moeten dan in een dergelijk mengproces gelijk verdeeld worden zodat de gewenste eindkleur behaald wordt. Bij een 1 liter blik is dat meestal rond de 60 seconden. Bij een 20 liter emmer is dat meestal rond de 3-4 minuten. Toch duurt dit te lang en roept de markt om oplossingen om sneller het gewenste kleurresultaat te kunnen bereiken.

Opdracht:
Een sneller verfmengsysteem waarbij de duurzaamheid van de mixer gegarandeerd blijft en indien er hogere snelheden komen moet ook het risico van slijtage worden gewaarborgd. Concreet betekent deze vraag vanuit de verfindustrie: wat kan er technisch veranderd worden aan de verfmixer om 50% van de tijd af te halen die nodig is om de energie in het schudproces te stoppen en toch tot een goed resultaat te komen.

Voortgang:  
Deze vraag is ondergebracht bij werktuigbouwkunde – Fontys Hogescholen. Een studenten projectteam gaat hiermee aan de slag.

Read more

Project: Gezamenlijke ondernemers

Een groep van drie ondernemers heeft een gezamenlijk concept bedacht waarmee op zeer eenvoudige wijze kunststof en papier gescheiden kunnen worden bij verpakkingen in elk denkbaar formaat en voor vrijwel elke denkbare toepassing. Zij hebben dit concept kunnen octrooieren.

Opdracht:

  • Voor het verder uitbouwen  dienen prototypes vervaardigd te worden.
  • Er moet een plan komen voor het internationaal vermarkten van het product.

Voortgang:

Leerlingen van ROC Ter Aa nemen het eerste deel voor hun rekening.  Het plan om het product internationaal te vermarkten zal door studenten van Fontys Hogeschool op zich genomen worden.

Read more

Van individuele uitdagingen tot gezamenlijke oplossingen.

De Brainport regio behoort tot de topregio’s op het gebied van High Tech. Dit is geen garantie voor de toekomst. De regio en de maakindustrie in het bijzonder hebben hun eigen uitdagingen waarbij de complexiteit van systemen en producten blijven toenemen. Daarnaast wordt innovatie steeds kostbaarder omdat wereldwijde concurrentie grote druk zet op de kosten. Slimme samenwerkingen in de regio door middel van het Knowledge Sharing Centre is een veelbelovende manier om de ambitie van de Brainport High Tech regio te garanderen.

Binnen de Brainport regio is het besef gegroeid dat de toonaangevende positie van de regio op het gebied van High Tech in de wereld geen garantie is voor de toekomst en dat vraagt om meer samenwerking en open innovatie. Het is daarom van groot belang dat de Brainport regio kennis van maaktechnologieën gaat bundelen en delen waardoor vanuit de aangeboden kennis nieuwe innovaties en samenwerkingen tot stand gaan komen. Dit betekent het kiezen van de juiste maakprocessen op het juiste moment in het design proces.
Het idee is ontstaan om een infrastructuur te bouwen in de vorm van een onafhankelijk online kennisdelingsplatform; het Knowledge Sharing Centre. Het Knowledge Sharing Centre is oorspronkelijk een initiatief van ASML en United Brains, maar het platform zal onafhankelijk in de markt worden gezet. Het Knowledge Sharing Centre richt zich op de verbinding tussen onderwijsinstellingen, maakbedrijven, OEM en engineeringsbureaus. Het Knowledge Sharing Centre moet de regio faciliteren en daardoor mede zorgen dat de competenties van de verschillende bedrijven in de regio elkaar gaan versterken (synergie) en dat hierdoor de kennis over High Tech maar ook maakbaarheid en kostenbeheersing zal leiden tot een absolute voorsprong. Door middel van de kennisdeling en kennisontwikkeling via het Knowledge Sharing Centre platform kunnen OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen elkaar vinden waardoor er juiste beslissingen en keuzes worden gemaakt in het designtraject. De onderwijsinstellingen en maakbedrijven zullen elkaar bijstaan om deze kennis op een effectieve manier te bundelen zodat dit leidt van individuele uitdagingen tot gemeenschappelijke oplossingen.
Het bestaansrecht van het Knowledge Sharing Centre ligt erin dat alle partijen de win-win ervaren van het kennisdelingsplatform. Er bestaat nog geen enkel platform in zowel Europa als in de Verenigde Staten, die dit kan garanderen. Om dat te realiseren is transparantie van het platform en de herkenbaarheid van de bedrijven en van de andere deelnemende partijen een absolute vereiste. De kracht van het platform ligt in het feit dat alle bedrijven in de Brainport regio die in de vier pijlers ondergebracht kunnen worden, zich kunnen aansluiten bij het platform zolang ze maar bereid zijn om kennis te delen, samen te werken en te streven naar open innovatie. Het grote voordeel van dit platform is dan ook dat de organisaties in de 4 pijlers (OEM, maakbedrijven, engineeringsbureaus en onderwijsinstellingen) 60% van hun kennis beschikbaar stellen zodat juiste contacten en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Deze 60% van de veelal openbare kennis van de deelnemers is noodzakelijk om de overige 40% van de bedrijfsspecifieke kennis te kunnen vinden door het aangaan van bilaterale contacten. De kennisdeling en samenwerking wordt middels het Knowledge Sharing Centre versterkt en gestimuleerd zodat het de toekomst van de Brainport regio waarborgt en de voorsprong blijft houden.

Read more