Opdrachtgever X is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van stalen kasten voor B2B markt. Het bedrijf is na overname flexibeler geworden, de lay-out van de fabriek is aangepast en er is geïnvesteerd in nieuwe machines.
Aanleiding tot de opdracht is dat de opdrachtgever een transitie ziet in de manier van orders werven. Bedrijven moeten actieve stappen nemen om orders te werven. Opdrachtgever X heeft niet inzichtelijk hoe hun klanten denken over het aanbod en de service die zij leveren. Inzicht in de mening van klanten is belangrijk voor het formuleren van een vernieuwde strategie. Zonder dit inzicht kan de klant niet reflecteren op haar positionering in de markt om vervolgens de klanttevredenheid te verhogen.

Opdracht
De opdracht is om de huidige klanttevredenheid op het gebied van aanbod en service in kaart te brengen en vervolgens een advies te formuleren dat leidt tot verhoging van de klanttevredenheid.

Voortgang en resultaat
Een groep HBO studenten heeft het klanttevredenheidsonderzoek geformuleerd en uitgevoerd. Na het doorlopen van deze fases is men tot een conclusie/aanbeveling gekomen voor opdrachtgever X. Dit zal leiden tot het toenemen van de service door een kortere levertijd en ook zullen er minder klachten komen door de optimalisering van het proces.