Het Cuypershuis is een museum gevestigd in Roermond. In 1853 is het door Pierre Cuypers ontworpen als woonhuis voor zijn eigen familie, maar mede ook voor ateliers en kunstwerkplaatsen. Pierre Cuypers is de eerste Nederlandse architect van internationale betekenis in de moderne tijd. Vanaf 1932 is het Cuypershuis gaan dienen als museum in Roermond.

Opdracht
Zoals bekend loopt het aantal bezoeken aan musea de laatste jaren al sterk terug. Om dit tegen te gaan bij Cuypershuis is er gekeken of er een eigentijdse toevoeging aan het museum kon worden toegevoegd zodat het weer zou herleven. Het Cuypers’ Lab is daarom in 2012 in leven geroepen. Het Cuypers’ lab staat in het teken van 3D-printen en de mogelijkheden daarvan. De interesse bleek dermate groot dat het tijdelijke concept van het Cuypers’ Lab naar een permanente vorm omgezet werd. Het Cuypershuis heeft geprobeerd een subsidie hiervoor aan te vragen bij de provincie, maar dit verzoek is afgewezen. Om een eventuele subsidie van de gemeente Roermond te ontvangen wil de gemeente een businessplan ontvangen omtrent het Cuypers’ Lab. Alleen het Cuypershuis beschikte niet over de kennis om te beoordelen of het Cuypers’ Lab een meerwaarde zou blijven creëren voor het Cuypershuis en haar omgeving. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan Fontys studenten van de minor ‘Ondernemerschap’. Aan hun was de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken en een businessplan te schrijven.

Resultaat
De studenten van de minor Ondernemerschap hebben een uitstekend businessplan opgeleverd. Het resultaat mag er zijn; het Cuypers’ Lab blijft bestaan!