Over ons

United Brains, uw navigatie naar kennis.

United Brains is een succesvolle netwerkorganisatie. De organisatie slaat een brug tussen ondernemers in midden- en kleinbedrijf en kennis- en onderzoeksinstituten. Het beschikt over een groot netwerkbereik waarbij ze goed kunnen doorschakelen binnen diverse partijen binnen de Brainport regio. United Brains kan dan ook waar nodig een kennisvraag bij de juiste instantie en de juiste deskundige neerleggen. De organisatie treedt dan ook op als een zogeheten navigatiesysteem tussen het MKB en de kennisinstellingen. Hierdoor is United Brains een helpende hand als bedrijven en kennisinstellingen niet weten waar ze moeten aankloppen met hun vragen of probleemstellingen als het gaat om vernieuwing van producten, het productieproces of innovatie. Het draagt daarbij bij aan een vruchtbare en innovatieve omgeving waar bedrijven en kennis- en onderzoeksinstituten intensief en beter samenwerken aan de toekomst van de Brainport regio.