Duurzaam ondernemen door energiebesparing.

Innovatiehuis MKB Limburg heeft samen met een aantal gemeenten een project opgestart waarbij in eerste instantie een vijftigtal productiebedrijven een energiescan laten uitvoeren om te zien op welke wijze energiebesparing in de productie mogelijk is. Enkel MKB bedrijven met een energieverbruik van minimaal €100.000 per jaar hebben deelgenomen aan dit project.

Opdracht en resultaten:
In eerste instantie is door een groep studenten van Fontys Hogescholen samen met een energiebureau een scanmethode opgesteld die uitgevoerd werd bij de deelnemende bedrijven. In het vervolgtraject zal deze energiescan door andere team van studenten bij deelnemender ondernemers worden ingezet en worden de besparingsmogelijkheden geïnventariseerd.