Werkwijze

United Brains biedt een helpende hand aan bedrijven en kennis- en onderzoeksinstituten in de Brainport regio als zij niet weten waar ze moeten aankloppen met hun vragen of probleemstellingen als het gaat om het productieproces, herpositionering of innovatie. United Brains treedt op als neutraal transferstation om de wederzijdse belangen van ondernemingen en kennis- en onderzoeksinstituten in de Brainport regio evenwichtig te behartigen. Door het grote netwerkbereik van United Brains is er altijd een passend antwoord of oplossing voor bedrijven en kennis- en onderzoeksinstituten in de buurt.

United Brains neemt uw vraag in behandeling en legt in haar netwerk de vraag voor bij de juiste partner die u hierbij van dienst kan zijn. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen dit zowel kennis- en onderzoeksinstituten zijn of bedrijven in de Brainport regio. De verbinding tussen kennis- en onderzoeksinstituten en het MKB is een belangrijke en onmisbare schakel in het succes van de Brainport regio. Kennis- en onderzoeksinstituten krijgen door de samenwerking met MKB de mogelijkheid om het onderwijsprogramma te actualiseren doordat zij werken met hedendaagse bedrijfsvraagstukken uit de praktijk. Daarnaast putten kennis- en onderzoeksinstituten voordeel uit het feit dat er technologische ontwikkelingen plaatsvinden, waardoor er meer inzichten kunnen worden verzameld die bijdragen aan beter onderwijs. Het verrichten van onderzoek naar innovaties daarentegen is erg kostbaar en daarom vaak niet haalbaar voor het MKB. Kennisinstellingen bieden een mogelijkheid tot samenwerking waardoor deze onderzoeken toch kunnen plaatsvinden.

United Brains zorgt voor een succesvolle samenwerking waardoor wederzijdse belangen worden behartigd.